Családi gazdaság: kedvezőbb adózási rendszer 2.

A családi mezőgazdasági társaságok működésének feltételeit, a földforgalmazás szabályozásának változásait és az őstermelői családi gazdaságokra vonatkozó adózási szabályokat ismertetjük.

Tovább

Családi gazdaság: kedvezőbb adózási rendszer

Ez év elejétől jelentős változások állnak be a családi gazdálkodás üzemi formái tekintetében. Az Országgyűlés 2020. november 30-án elfogadta a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt, amelynek célja, hogy megreformálja az őstermelőkre és családi gazdaságokra vonatkozó szabályokat.

Tovább

Az osztatlan közös tulajdonok felszámolása

A magyar agrárium napjaink egyik legjelentősebb problémája az osztatlan közös tulajdonban álló földek rendkívül magas száma. Ez egyfelől átláthatatlanná teszi a tulajdonosi szerkezetet, és gátját képezi az optimális méretű birtokstruktúra kialakításának, másrészről jelentős akadályt jelent a versenyképes földhasznosítás számára akár sajátkénti művelés, akár haszonbérlet útján.

Tovább

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a termőföld jóváhagyási eljárásban

A cikk a földbizottságokat is közvetlenül / közvetve is érintő alkotmánybírósági döntésekkel és az eljárás során felmerülő és megoldásra váró problémákkal, valamint a földbizottsági szakasz részletes bemutatásával foglalkozik.

Tovább

Kisebbségben lévő tulajdonosok felügyelőbizottság előtti kezdeményezési jogáról

Olvasónk a kisebbségben lévő tulajdonosok felügyelőbizottság előtti kezdeményezési jogáról tett fel kérdést: „Kisebbségben levő tulajdonosok kérhetik-e, s az Fb köteles-e megvizsgálni és megválaszolni a gazdasági társaság működével kapcsolatos kérdést?

Tovább

Osztatlan közös tulajdonú földek használatba vétele

Ezen a héten P. Imréné őstermelő olvasónk az osztatlan közös tulajdonban lévő földek használatba vételi lehetősége iránt érdeklődik. Mint írja, 2014-ben részaránytulajdont vásárolt.

Tovább