Professzionális jogi szolgáltatások

Megbízható és hatékony jogi szolgáltatások magánszemélyeknek és vállalatoknak. Az agrárjog területén széles körű szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkezünk.

Rólunk

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda

2003-óta dolgozom ügyvédi irodákban, és 2014-ben alapítottam meg saját irodámat. Kollégáimmal szakértelemmel, gyors és hatékony jogi segítséget nyújtunk magánszemélyek és gazdasági társaságok számára.

Fő szakterületünk, az agrárjog mellett szolgáltatásaink – a hozzánk forduló magánszemélyek és vállalatok elvárásaihoz alkalmazkodva - folyamatosan bővültek az elmúlt években.

Polgári ügyekben peres és nemperes képviseletet látunk el. Ezen kívül többek között cégalapítással, cégmódosítással, ingatlan-adásvételi szerződések lebonyolításával, illetve jogi tanácsadással és okiratok szerkesztésével is foglalkozunk. Vállalkozások részére tartós megbízás keretében is vállalunk jogi szolgáltatást.

Elérhetőségeinken előre egyeztetett időpontban készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére személyes találkozó keretében mind a budapesti mind a balatonfüredi irodánkban.

Szolgáltatások

Gyorsan és lényegre törően elemezzük a felmerülő jogi kérdéseket és megbízóinkat egyedileg kidolgozott tanácsokkal segítjük több jogi szakterületen.

  • Agrárjog
  • Munkajog
  • Ingatlanjog
  • Cégeljárás
  • Adatvédelem
  • Civil szervezetek
Agrárjog

Ügyvédi irodánk fő profilját jelentő Agrárjog területén számottevő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezünk. Elsősorban termőfölddel összefüggő okiratok szerkesztését (adásvétel, haszonbérlet), már megkötött szerződések esetében jogi tanácsadást vállalunk.

A földforgalmi törvényben előírt földhivatali eljárásban jogi képviseletet látunk el, a mindenkor hatályos termőföldekre vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatban pedig jogi tanácsadással segítjük ügyfeleinket.

Munkajog

Részt vállalunk ügyfeleink munkajogi problémáinak megoldásában. Irodánk elsősorban gazdasági társaságoknak ad tanácsot munkajogi kérdésekben, és jellemzően a munkáltatói oldalt képviseljük jogvitákban, de van tapasztalatunk munkavállaló képviseletében is.

Foglalkozunk többek között munkaszerződések, munkaköri leírások készítésével, véleményézésével és tanácsadással a munkajogviszony tartalmával kapcsolatos kérdésekben. Eljárunk munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásokban, valamint csoportos létszámcsökkentési ügyekben is.

Ingatlanjog

Ingatlan-adásvétellel, -bérlettel kapcsolatos ügyek esetében a felek érdekeit legjobban szolgáló konstrukció kidolgozására törekszünk – legyen szó gyártelepről, üzlethelyiségről vagy magáncélú ingatlanról.

Az ingatlanjog területén elsősorban a következő feladatokat végezzük a mindennapokban: birtokvédelem, társasházzal kapcsolatos kérdések, ingatlan ajándékozása, haszonélvezet, tartási szerződések készítése, bérleti jogviszonyból eredő jogviták.

Cégeljárás

A vállalkozásokat érintő jogi kérdések széles körével foglalkozunk. Mindennapos tevékenységeink közé tartozik társaságok egymás közötti szerződéseinek elkészítése, átnézése vagy módosítása. De képviseljük ügyfeleinket szerződéses tárgyalásokon, hibás teljesítéssel, késedelmes teljesítéssel kapcsolatos jogvitákban, peren kívüli egyeztetéseken és polgári peres eljárásokban is.

Ezek mellett hatékonyan működünk közre követelések kezelésében, fizetési felszólítások készítésében, fizetési meghagyásos, illetve végrehajtási és felszámolási eljárásokban is.

Adatvédelem

A legtöbb céget érinti az adatvédelem kérdése. A jogszabályoknak való megfelelés érdekében irodánk vállalja teljes körű adatvédelmi audit elvégzését, kézikönyvek, belső iránymutatások, szabályzatok készítését, valamint eseti vagy folyamatos tanácsadással támogatjuk ügyfeleinket.

A témához kapcsolódóan segítségére lehetünk a munkavállalók oktatásában vagy az adatvédelmi tisztviselői tisztség ellátásában is.

Civil szervezetek

Irodánk átfogó ismeretekkel rendelkezik civil szervezetek alapításával, változás bejegyzésével, átalakulásával kapcsolatos eljárásokban.

Számos agrár érdekvédelmi szervezet, valamint a Magyarországon nyilvántartásba vett több szakmaközi szervezet megalakulásában is közreműködtünk.

Munkatársak

  • Dr. Mikó András

Dr. Mikó András

ügyvéd, agrár szakjogász

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2009-ben végzett. Az ügyvédi hivatás iránt már egyetemi tanulmányai során elkötelezte magát, és a diploma megszerzésével ügyvédjelöltként kezdett dolgozni. Az agrárjogi ismeretek elsajátítása érdekében közel egy évet a Földművelésügyi Minisztérium Agrár Közgazdasági Főosztályán töltött el. 2012 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jogászaként a köztestület jogi ügyeiért felel. 2017-ben agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogászi diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ügyvédi irodáját 2014-ben nyitotta meg, ahol többek között peres képviseletet lát el a termőföld adásvételével kapcsolatos bírósági eljárásokban.

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda - 1118 Budapest, Ménesi út 41.
Telefon: +36 30 335 3497 | E-mail: iroda@drmikoandras.hu

  • Dr. Gyöpös Gábor

Dr. Gyöpös Gábor

ügyvéd, együttműködő partner

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2015-ben summa cum laude minősítéssel végzett. Szakmai tapasztalatainak bővítése végett a közigazgatásban másfél éves gyakorlatot szerzett vízügyi és gyámhivatali hatósági eljárásokban, míg ügyvédjelöltként több éves gyakorlattal rendelkezik a polgári jog, valamint agrárjog területén. Elsődlegesen gazdasági társaságok és civil szervezetek joga, ingatlanjog, követeléskezelés és adatvédelelmi jog alkalmazása képezi ügyvédi tevékenységét. Dr. Gyöpös Gábor 2022. július 7-től a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság választottbírósági testületének tagja.

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda - 1118 Budapest, Ménesi út 41.
Telefon: +36 30 328 4884 | E-mail: info@drmikoandras.hu

  • Dr. Kaszás Maja

dr. Kaszás Maja

ügyvédjelölt

2022-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Korán megfogalmazódott benne, hogy az ügyvédi hivatást fogja választani a diploma megszerzése után. 2023 januárjától ügyvédjelöltként az iroda csapatának tagja.

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda - 1118 Budapest, Ménesi út 41.
Telefon: +36-1-426-4261 | E-mail: kaszas.maja@drmikoandras.hu

  • Petényi Erika

Petényi Erika

titkárságvezető

Erika közgazdasági szakközépiskolai tanulmányait követően a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál dolgozott bírósági jegyzőként, 1989-től jogtanácsosoknál, majd egy nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozott jogi asszisztensként, titkárnőként. A dr. Mikó András Ügyvédi Irodánál 2020. szeptemberétől titkárságvezetőként tapasztalataival, magas problémamegoldó készséggel és szakmai tudásával erősíti az Ügyvédi Irodát és munkatársait.

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda - 1118 Budapest, Ménesi út 41.
Telefon: +36-1-426-4261 | E-mail: titkarsag@drmikoandras.hu

Összes plubikáció

DR. MIKÓ ANDRÁS ÜGYVÉDI IRODA

SZÉKHELY
1118 Budapest, Ménesi út 41.

Tel: +36-1-426-4261

Mobil: +3630-335-34-97

E-mail: iroda@drmikoandras.hu

ALIRODA
1093 Budapest, Vámház krt. 9. II. em. 5.

FIÓKIRODA
8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 8., A. épület, B. lépcsőház földszint 4.

 

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.